Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Yasal Uyarı

Bu internet sitesinin (“Site”) kullanımı aşağıdaki yer alan koşullara bağlanmıştır. Site’ye herhangi bir şekilde erişim sağlayan ve Site’de sunulan hizmetlerden yayınlanan tüm kullanıcıların bu koşulları okuyup, kabul etmiş sayılacaktır.

Gizlilik

Site’ye verdiğiniz bilgiler Puratos Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve bağlı bulunduğu grup şirketleri (kısaca “PURATOS”) tarafından aşağıda yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikası kapsamında kullanılacaktır. Aşağıda yer alan “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”nu kullanarak, PURATOS’a başvurup, bu bilgilerin kullanımına son verilmesini isteyebilirsiniz.

Telif Hakkı

Site’de bulunan marka, logo, resimler, tanıtım filmleri ve benzeri materyallere ilişkin tüm telif ve/veya fikri mülkiyet hakları PURATOS’a ait olup, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun’u ile diğer mer’i kanun ve nizamlar çerçevesinde korunmaktadır. Site içeriğinin, kopyalanması, müdahale edilmesi ve hukuka aykırı kullanımı ve herhangi bir surette bu içeriğe zarar verilmesi cezai ve/veya hukuki takibatla sonuçlanacaktır.

İnternet Üzerinden İş Başvurusu Politikası

Site üzerinden iş başvurusu yaparken verdiğiniz kişisel bilgiler işe alım süreçlerinde kullanılacaktır. Bilgilerinizi Site’ye yükleyerek, bu bilgilerin iş başvurunuzun değerlendirilmesi sürecinde PURATOS tarafından, PURATOS’un Kişisel Verilerin Korunması Politikası çerçevesinde kullanılmasına, işlenmesi ve aktarımına vermiş olmaktasınız.

Bağlantılı Sitelere İlişkin Sorumluluk

Site ve Site’ye bağlı alt internet sitelerinde doğrudan veya alıntı amacıyla link verme suretiyle yayınlanan makale, değerlendirme, ilan, reklam ve benzeri içerikteki yayınlar, ile PURATOS açısından herhangi bir bağlayıcılık taşımamakta olup, bu yayınlarda veya yayın kaynağında belirtilen fikir, isnat, ifade, yorum ve açıklamalar sadece bunları beyan eden kişi ve kurumları bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Ayrıca, Site üzerinde erişilen diğer internet sitelerinin kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları, kullanım, iletişim ve kişisel veri işlenme şartları geçerli olup, bu sitelerin kullanımından ve/veya sitelerden yüklenecek olan çerezlerden (cookie) de PURATOS hiçbir surette sorumlu değildir.

7. For how long is your personal data retained?

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ 

KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ 

PURATOS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak web sitemizi ziyaret etmenizden, şirketimiz ve ürünlerimize gösterdiğiniz ilgiden memnuniyet duyuyoruz. Internet sitemizi ziyaretiniz ve site üzerinden yapmış olduğunu işlemler sebebiyle, bizimle kişisel verilerinizi paylaşıyor olabilirsiniz. Internet sitemizi ziyaretiniz sırasında bize aktardığınız ve kaydettiğimiz kişisel verileriniz azami dikkat ve özen gösterilerek korunmakta ve sorumlu birimimizin bulunduğu ülkede yürürlükte olan veri güvenliği kuralları doğrultusunda işlenmektedir. Internet sitemiz, veri güvenliği açıklaması olmayan başka sunucuların web sitelerine linkler de içerebilir. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10. Maddesi uyarınca veri sorumlusu olan şirketimiz PURATOS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“ PURATOS ”) kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda veri sahiplerini bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu madde uyarınca işbu Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca siz veri sahipleri aydınlatma amacı ile hazırlanmıştır. 

a. Veri Sorumlusunun Kimliği: 

KVKK’nın 3/1 (ı) maddesinde de veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. KVKK’nın ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10/1 (a) maddesinde de veri sahibine, veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. PURATOS, gerek bu internet sitesi gerekse diğer mecralarda bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sebebiyle KVKK’nun kapsamında, ‘veri sorumlusu’ sıfatına haiz olabilir. Bu çerçevede ‘veri sorumlusunun kimliği’, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde anonim şirket olarak kurulmuş olup, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 237506-0 sicil numarası ile kayıtlı, 0734009719200013 Mersis Numaralı, şirket merkezi İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Aydınlı Mah. Gazi Bulvarı No:21, Tuzla/İstanbul adresinde bulunan PURATOS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’dir. 

b. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları: 

Kişisel Verileriniz KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. PURATOS’un yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır. Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.puratos.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz PURATOS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda yer verilmiştir. 

c. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: 

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; bu site üzerinden Şirketimiz ürünlerinin satış ve pazarlamasının yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.puratos.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz PURATOS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. 

d. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: 

Kişisel verileriniz şirketimiz PURATOS tarafından, ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla işbu internet sitesinin kullanımı ile yaptığınız kayıtlar, satış mağazalarımızda doldurduğunuz formlar ve Şirketimiz ile akdetmiş olduğunuz sözleşmeler dahil farklı kanallarla ve yasalara uygun olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

e. Kişisel Veri Sahibinin Hakları: 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan PURATOS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. PURATOS, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Kişisel Verileriniz ile ilgili olarak şirketimizden talep ettiğiniz bilgilerin teminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, bu bilgiler Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin ödenmesi koşulu ile temin edilecektir. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir: 

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

SEÇME OLANAKLARI 

Yasal zorunluluk ve sözleşmesel ilişkilerimiz sebebiyle kaydettiklerimiz saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerinizden, sizi ürünlerimiz ve hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek amacı ile yararlanmak istiyoruz. Kişisel Verilerinizi bu amaçla kullanmamıza izin vermek sizin inisiyatifinizde olup, onay vermemeniz veya daha önce vermiş olduğunu onayları geri almak istemeniz halinde bilgileriniz erişime kapatılarak bu amaçlarla kullanımlarına son verilecektir. 

ÇEREZLER (COOKİELER) 

Kullanıcıların tercihlerinin izlenmesi amacıyla internet sitemizde cookieler kullanılmaktadır. Cookieler, bilgisayarınızın sabit diskine bırakılan küçük dosyalardır. Bu, navigasyonu kolaylaştırır ve internet sitesinin çok daha rahat kullanılmasını sağlar. Cookieler aynı zamanda bizim internet sitemizde en popüler olan alanları saptamamıza yardımcı olmaktadır. Böylelikle internet sitelerimizin içeriklerini sizin gereksinimlerinizi daha iyi karşılayacak biçimde oluşturabilir, dolayısıyla size sunduğumuz hizmeti de iyileştirebiliriz. Cookieler; sizin bilgisayarınızdan daha önce internet sitemize erişilip erişilmediğini saptamak için de kullanılabilir. Internet sitemizi cookieler olmaksızın da kullanabilirsiniz Cookielerin bilgisayarınızın sabit diskine kaydedilmesini, browser ayarlarında *cookie engelle* ayarını seçerek engelleyebilirsiniz. Ancak birçok browserın cookieleri otomatik olarak kabul ettiği ve cookie kabul etmemeniz halinde internet sitemizi kullanımınızın sınırlanabileceğini hususunda dikkatinizi çekmek isteriz. 

GÜVENLİK 

Şirketimizce toplanmasına izin verdiğiniz kişisel verilerinizi, kayıp, hasar ve yetkisiz kişilerin erişimine engel olmak amacıyla koruyor ve bu amaçla bir kısım güvenlik önlemlerini uyguluyoruz. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemelerle birlikte sürekli gelişme içerisindedir. 

BİLGİ EDİNME HAKKI 

KVKK kapsamında Şirketimiz tarafından kaydedilen kişisel verilerinizin var olup olmadığını hususunda size bilgi ve varsa, size verileri görme ve gerektiğinde silme ya da değiştirme yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Kişisel Verileriniz ile ilgili bilgi edinmek istemeniz halinde ekli başvuru formunu doldurarak, şirketimize göndermenizi rica ediyoruz. Talebiniz 30 gün içinde cevaplanacaktır.

  TOP